Uşak Üniversitesi Arkeoloji

 

Günümüzdeki ismiyle Selçikler yerleşimini, Sebaste kentine ilk defa lokalizasyon eden Hamilton’dır. Hamilton, Selçikler’deki eski caminin duvarındaki yazıtta Sebaste isminin yer aldığını görmüştür. Ayrıca kiliseler bölgesindeki başka bir yazıtta da kentin isminin tekrar geçtiği görülmüştür. Ramsay, Sebaste kentinin lokalizasyonu için çok fazla yazıt bulunmasından dolayı Selçikler, Sivaslı ve Pınarbaşı köyü arasını kapsayan bölgede olduğunu belirtmektedir. Sebaste kelimesi Roma İmparatoru Augustus’a (MÖ.27-MS.14) yakın olan sadık olan anlamında kullanılan Latince kelimedir. İmparator Augustus’un bu kenti Apollon kehanet merkezine danışarak MÖ. 20 yılında kurmuş olduğu ele geçen yazıttan bilinmektedir. Fıratlı, Sivaslı ilçesinin adının “Sebaste” kelimesinin Türkçeleşmiş hali olduğunu belirtmektedir. Selçikler ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında ele geçen yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla polis, strategos (Ordu komutanı), agoranomos (Pazar alanlarının kontrol eden kişi), adlarının geçmesi buranın önemli bir kent olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hierokles listelerinde Sebaste, Frigya Pacatiana’nın piskoposluk merkezleri arasında gösterilmektedir. Selçikler’de bulunan çok sayıda eser Afyon, Uşak ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne götürülmüştür. Bunlar arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne götürülen Zeus Adak Heykeli önemli eserler arasındadır. Sebaste kenti, Augustus Dönemi’nden Gordianus III zamanına kadar sikke basmıştır. Bu sikkeler arasında ön yüzlerinde Dinoysos başı, Men, Genç Herakles, arka yüzlerinde ise Zeus, Kybele, Gorgon’u öldüren Perseus, İmparator Caracalla, Nehir tanrısı (Banaz çayı personifikasyonu) tasvirleri görülmektedir. Sebaste’nin ayrıca Temenothyrae (Uşak-Merkez) kenti ile ortaklaşa sikke bastığı da bilinmektedir. Sebaste kentinde ilk çalışmalar Dr. Nezih Fıratlı tarafından 1966-1978 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri adına 13 sezon gerçekleşmiştir.

 

Sebaste

 

Kentte kazılar sonucunda ortaya çıkarılan kilise yapılarının dışında Dr. Nezih FIRATLI’nın da büyük kilisenin temelinin altında gördüğü ve Roma hamamı olarak yorumladığı kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla bu alanda Roma Dönemi’ne tarihlendirilen yapıların olması muhtemeldir. Aynı zamanda Dr. Münteha DİNÇ başkanlığında 2014-2016 yılları arasında yapılan Uşak İli ve İlçeleri Yüzey Araştırmasında kilise ve çevresinde bulunan çok sayıda Roma Dönemine tarihlenen seramik parçaları Bizans tabakalarının altında Roma Dönemi’ne ait yapıların olabileceği savını kuvvetlendirmektedir. Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre TAŞTEMÜR tarafından 2017 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.08.2017 tarih ve 94949537 sayılı izni ile başlatılan Sebaste Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması’nda öncelikle kentinin lokalizasyonu bulmaya yönelik kapsamlı yüzey araştırmaları akabinde ise jeoradar ve jeofizik çalışmaları yapılması planlanmaktadır.  Proje Uşak Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hitit Üniversitesi’nden alanında uzman bilim insanları ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımları ile gerçekleşmektedir. Söz konusu proje, Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Sivaslı Belediyesi, Selçikler Belediyesi, Yalım Garden Park Hotel tarafından desteklenmektedir.

 

 

 

 

https://sebasteantikkenti.com/


Oluşturma: 01 Mart 2018