Uşak Üniversitesi Arkeoloji

Eğitim, bir ülkenin geleceği adına en önemli yatırımdır. Bu bağlamda Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü özgün kişiliğe sahip, eleştirel düşünceye önem veren, Arkeoloji bilimindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ideal insan yetiştirmek amacıyla, sahip olduğu ve olacağı imkânları seferber edecektir. Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, kütüphanelerde, arşivlerde, turizm sektöründe, sanat galerilerinde, basın organlarında, yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, restorasyon / konservasyon projelerinde, çeşitli müzelerde uzman olarak çalışabilmekte, yerli ve yabancı projelerde iş bulabilmektedirler. Ayrıca, Arkeoloji Bölümü mezunları için çok önemli bir beklenti gerçekleşmek üzeredir. Devlet teşkilatının yanı sıra Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi yakın gelecekte özel sektör bazında da Arkeoloji bürolarının faaliyete geçebileceği ön görülmekte ve böylece arkeolog istihdamına yeni bir bakış açısı sağlamaktadır. Böylesine yeni bir sektör,  başlangıçta birikmiş arkeolog potansiyelini eriterek doyma noktasına gelse de, özellikle Avrupa Birliği'nin dünya kültür mirası ve kültür varlıklarıyla ilgili normları ve bakış açısı ile yaptırımları, kültür varlıkları bakımından çok zengin olan Türkiye gibi bir ülkede bu sektörü devamlı olarak ayakta tutacaktır.